KOUBE-YA@Tumblr
tm31415:

江口寿史-「リアルワインガイド」第18号表紙(2007)

tm31415:

江口寿史-「リアルワインガイド」第18号表紙(2007)